Annonsera i Greppet

Under 20 år har vi med framgång producerat tidningen Greppet i samarbete med vår återförsäljarförening. Vi vänder oss till maskinförare, entreprenörer, skogsägare, studenter och andra med koppling till branschen. Vi vet genom läsarundersökning att Greppet uppskattas och den prenumererade upplagan ökar konstant. Upplagan utgör idag cirka 8 000 exemplar, vilket innebär att den läses av drygt 35 000*.

Tidningen är efterfrågad och uppskattad vilket gör den till en värdefull informationskälla. När du vill nå ut med ett budskap riktat till branschen är Greppet ett klokt val.

Vill du redan i dag diskutera annons i Greppet ringer du Mediaspjuth på 036 30 36 30. Det går även bra att kontakta oss via mail på greppet@mediaspjuth.se.

*) Upplagan för Greppet är 8 000 exemplar. I en läsarundersökning framkom att varje tidning läses i snitt av 4,3 personer. Det innebär att tidningen läses av 35 250 maskinförare, maskinägare, skogsägare och människor som jobbar inom skogsnäringen.

Teknisk upplysning